Th En
0

ไบโอไทม์

โปรไบโอติก ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน

100 กรัม

฿185.00

ช่องทางอื่น

 ป้องกันแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร

- สร้างอาหารแพลงก์ตอน
- ย่อยอินทรีย์ในน้ำ
- ผสมอาหารเมื่อกุ้งป่วย
- รักษาคุณภาพน้ำ
- อัตรารอดสูง

เลขที่ ป. 01 04 58 0222
  

 

วิธีใช้ : ผสมน้ำแล้วสาดให้ทั่วบ่อ

อาหารกุ้ง 10 กิโลกรัม ต่อ BioTime 2 ซอง ผสมน้ำ 10 ลิตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน
ใส่กล่องโฟม หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง สำหรับใช้เป็นอาหารหมัก หรือ ผสมน้ำสาด
เพื่อเป็นอาหารแพลงตอน

สำหรับเตรียมน้ำ
ใช้ 0.1 พีพีเอ็ม หรือ 2 ซองต่อพื้นที่น้ำ 1 ไร่ ในตอนเฃ้าติดต่อกัน 3 วัน
เพื่อปรับสภาพน้ำให้ดี และทำให้แพลงก์ตอนเกิด

สำหรับบ่อที่มีสัตว์น้ำอยู่
สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน : ใช้ 0.1 พีพีเอ็ม หรือ 2 ซองต่อพื้นที่น้ำ 1 ไร่ ในตอนเช้าติดต่อกัน 3 วัน 
สำหรับลดแอมโมเนียในบ่อ : ใช้ 0.5 พีพีเอ็ม หรือ 10 ซองต่อพื้นที่น้ำ 1 ไร่ แอมโมเนียจะลดภายใน 48 ชม.
สำหรับกำจัดขี้แดด : ใช้ 0.5 พีพีเอ็ม หรือ 10 ซองต่อพื้นที่น้ำ 1 ไร่ และใส่ซ้ำหากจำเป็น
สำหรับรักษาสภาพน้ำ : ควรใช้ 0.1 พีพีเอ็ม หรือ 2 ซองต่อพื้นที่น้ำ 1 ไร่ อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเป็นประจำเพื่อป้องกันน้ำเสีย พื้นบ่อเสีย

ขนาดบรรจุ 100 กรัม

ร๊อตสตอป

เชื้อรา เน่าเปื่อย เหงือกเน่า

185.00 - 185.00 บาท

ไบโอคลีน

จุลินทรีย์ป้องกันพื้นบ่อเป็นเมือกและเน่าเหม็น

1,000.00 บาท

ชุดยาสามัญประจำบ้าน

รักษาระบบน้ำ

350.00 บาท

แอ๊ตต้า (บ่อเพาะ)

สารกำจัดโลหะหนัก

350.00 บาท