Th En
0

เกี่ยวกับเรา

ไว้ท์เครนกรุ๊ป

  • บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด โรงงานผลิตจุลินทรีย์ สำหรับวงการสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สัตว์น้ำสวยงาม ตลาดในประเทศและส่งออก
  • บริษัท ไว้ท์เครน อะควาติก แพล้นท์ จำกัด อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โรงงานปลูกต้นไม้น้ำสวยงาม ตลาดในประเทศและส่งออก
  • บริษัท ไว้ท์เครน อะควาเรียม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับปลาสวยงาม ในประเทศไทย
  • บริษัท ไว้ท์เครน ฟิชเชอรี่ จำกัด อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกปลาเศรษฐกิจ ตลาดในประเทศและส่งออก