Th En
0

นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  

นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

      บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้าของเรา ในกรณีสินค้าที่ซื้อไปเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน


สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้

  1. ได้รับสินค้าไม่ตรงกับเอกสารคำสั่งซื้อหรือใบเสร็จ
  2. สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้าเองหรือเกิดจากการจัดส่ง
  3. ต้องการเปลี่ยนประเภทสินค้า สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเฉพาะกับสินค้าที่มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่สั่งซื้อ และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้แกะออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าส่วนต่างของสินค้า (หากมี) และชำระค่าจัดส่งเอง
  4. ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งคืนสินค้า เฉพาะกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

  1. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกใช้งาน
  2. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับมายังบริษัทภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี
  3. ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ
  4. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าเสียหายจากความบกพร่องของบริษัทฯ (ค่าจัดส่งไม่เกิน 100 บาทต่อรายการสั่งซื้อ)
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล