Th En
0

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กร และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน อัตรา วุฒิการศึกษา
1. Marketing & Sale Executive (ด่วนที่สุด) 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 3 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. เจ้าหน้าที่บัญชี 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร
3. กราฟฟิค ดีไซน์ 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร
4. Assistant to Export Manager ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งออก 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร