Th
0
Whitecrane Aquatech

Whitecrane Aquatech / ปลาสวยงาม ดูแลสุขภาพปลา
พบสินค้า 8 รายการ

ร๊อตสตอป

เชื้อรา เน่าเปื่อย เหงือกเน่า

45.00 - 150.00 บาท

ซุปเปอร์อิ๊ค

จุดขาว เชื้อรา ครีบห่อ หางห่อ

45.00 - 325.00 บาท

มารีนเคียว

สำหรับปลาทะเล โรคจุดขาว เชื้อรา

45.00 - 325.00 บาท

ไบโอโทนิค

เชื้อรา และอาการเน่าเปื่อยทุกชนิด

35.00 - 2,400.00 บาท

ไซเตส

พยาธิภายนอก และโปรโตซัวทุกชนิด

25.00 - 1,500.00 บาท

มิดาโค เอส

ควบคุมพยาธิภายนอก โปรโตซัวทุกชนิด แบคทีเรีย

350.00 - 1,400.00 บาท

ดีเวอม่า

สำหรับถ่ายพยาธิ

150.00 - 7,000.00 บาท

ชุดยาสามัญประจำบ้าน

รักษาระบบน้ำ

350.00 บาท