Th En
0

คู่หูบูสเตอร์ เซต G2

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม 200 เม็ด 1 ซอง, พลูโต กรีนพลัส ขนาด 2.5 กรัม 200 เม็ด 1 ซอง

2.5 กรัม 200 เม็ด 1 ซอง + กรีนพลัส 2.5 กรัม 200 เม็ด 1 ซอง

฿1,400.00

฿1,200.00

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม 200 เม็ด 1 ซอง, 
พลูโต กรีนพลัส ขนาด 2.5 กรัม 200 เม็ด 1 ซอง


เหมาะสำหรับ : ผลไม้ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และรองก้นหลุมก่อนปลูก

คุณสมบัติ : สารปรับปรุงดินชีวภาพ ส่งเสริมการฟื้นตัวของต้นไม้หลังปลูก ช่วยเสริมการแตกรากใหม่ของต้นไม้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน อุ้มน้ำในดินบริเวณหลุมปลูก ปรับค่าพีเฮชในดินให้เหมาะกับการเพาะปลูก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี
ข้อควรแนะนำ :
• ควรใส่เม็ดพลูโตไบโอกรีน กรณีที่มีการรดน้ำหรือขณะที่ดินมีความชื้นอยู่ ใส่และกลบหน้าดิน
• ควรเก็บ ในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกน้ำ ความร้อน แสงแดด และฝน
• ไม่ควรใช้ร่วมกับ สารกำจัดวัชพืช ศัตรูพืช และยาฆ่าเชื้อราทุกชนิดที่ใช้กับดิน

พลูโต คือ สารปรับปรุงดิน อาหารเสริมพืชชีวภาพ เร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น ที่ผ่านขบวนการหมัก ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้พืชแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานโรค รวมทั้งเพิ่มผลผลิตอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสั้น

กรีนพลัส คือ อาหารเสริมพืช ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนธรรมชาติ ช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ ฟื้นฟูโครงสร้างดิน ทำให้พืชดูดซึมสารอาหารได้สมบูรณ์ขึ้น แข็งแรง ทนโรค เหมาะต่อการปลูกพืชทุกชนิด ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้ : 
สำหรับปลูกในกระถาง
อัตราการใช้

• กระถางขนาด 2 - 6 นิ้ว ใส่พลูโตไบโอกรีน + กรีนพลัส จำนวน 1 - 2 เม็ด
• กระถางขนาด 8 - 12 นิ้ว ใส่พลูโตไบโอกรีน + กรีนพลัส จำนวน 1 - 3 เม็ด
• กระถางขนาด 15 นิ้วขึ้นไป ใส่พลูโตไบโอกรีน + กรีนพลัส จำนวน 2 - 4 เม็ด
วิธีการใช้ : รองก้นหลุมตามอัตราการใช้ที่แนะนำ และใส่บำรุงต้นประจำทุก 2 - 3 เดือน โดยฝังบริเวณรอบทรงพุ่ม ความลึก 5 -10 ซม. ความลึกขึ้นอยู่กับขนาดกระถางปลูก 

สำหรับปลูกลงดิน
อัตราการใช้

• หลุมปลูกขนาด 10 x 10 x 10 cm ใส่พลูโตไบโอกรีน + กรีนพลัส จำนวน 1 - 2 เม็ด
• หลุมปลูกขนาด 30 x 30 x 30 cm ใส่พลูโตไบโอกรีน + กรีนพลัส จำนวน 3 - 4 เม็ด
วิธีการใช้ : รองก้นหลุมตามอัตราการใช้ที่แนะนำ และใส่บำรุงต้นประจำทุก 2 - 3 เดือน โดยฝังบริเวณรอบทรงพุ่ม ความลึก 10 - 15 ซม.
**แนะนำให้ใส่ ไบโอกรีน และ กรีนพลัส ในหลุมเดียวกัน**

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 0.5 กรัม

สารปรับปรุงดินที่ผ่านขบวนการหมักด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน

120.00 บาท

ดินนุ่มฟู เซต B1

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม 200 เม็ด 2 ซอง, แถมฟรี ดินฟุ 40 กรัม 2 ซอง

1,490.00 บาท

เอเอ โปรซอย

เอเอ สารปรับปรุงดินชนิดแกรนูล ใช้สำหรับเตรียมแปลงปรับปรุงดินก่อนปลูก

60.00 - 400.00 บาท

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 40 เม็ด

พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน

200.00 บาท

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล