Th En
0

เซตป้องกันเชื้อรา - A (ชุดเล็ก)

2.5 กรัม 40 เม็ด 2 ซอง, สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ทีเคโอ 500 ซีซี 1 ขวด

2.5 กรัม 40 เม็ด 2 ซอง + ทีเคโอ 500 ซีซี 1 ขวด

฿700.00

฿680.00

2.5 กรัม 40 เม็ด 2 ซอง
สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ทีเคโอ 500 ซีซี 1 ขวด

เหมาะสำหรับ : 
ผลไม้ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และรองก้นหลุมก่อนปลูก

คุณสมบัติ : สารปรับปรุงดินชีวภาพ ส่งเสริมการฟื้นตัวของต้นไม้หลังปลูก ช่วยเสริมการแตกรากใหม่ของต้นไม้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน อุ้มน้ำในดินบริเวณหลุมปลูก ปรับค่าพีเฮชในดินให้เหมาะกับการเพาะปลูก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี
ข้อควรแนะนำ :
• ควรใส่เม็ดพลูโตไบโอกรีน กรณีที่มีการรดน้ำหรือขณะที่ดินมีความชื้นอยู่ ใส่และกลบหน้าดิน
• ควรเก็บ ในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกน้ำ ความร้อน แสงแดด และฝน
• ไม่ควรใช้ร่วมกับ สารกำจัดวัชพืช ศัตรูพืช และยาฆ่าเชื้อราทุกชนิดที่ใช้กับดิน

พลูโต คือ สารปรับปรุงดิน อาหารเสริมพืชชีวภาพ เร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น ที่ผ่านขบวนการหมัก ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้พืชแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานโรค รวมทั้งเพิ่มผลผลิตอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสั้น

คุณสมบัติ "ทีเคโอ" เป็นสารสกัดจากปลือกมังคุดได้สารแทนนินธรรมชาติ

ที่ใช้ยับยั้งเชื้อราต่างๆ ที่สะสมทางดินที่เป็นแหล่งก่อโรครากเน่า เชื้อราเข้าขั้ว เข้าลูก เข้าดอก หรือกึ่ง สารแทนนินสามารถดูดซึมผ่านใบ ลำต้น และระบบ
รากของพืชเคลื่อนตัวไปออกฤทธิ์ยังส่วนต่างๆ ของพืชได้ดี ใช้ได้ทั้งทาแผล ตามลำต้น รากโคนต้น ฉีดพ่นคลุมดิน และฉีดพ่นทางใบ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

วิธีใช้ : 
สำหรับปลูกในกระถาง
อัตราการใช้

• กระถางขนาด 2 - 6 นิ้ว ใส่พลูโตไบโอกรีน จำนวน 1 - 2 เม็ด
• กระถางขนาด 8 - 12 นิ้ว ใส่พลูโตไบโอกรีน จำนวน 1 - 3 เม็ด
• กระถางขนาด 15 นิ้วขึ้นไป ใส่พลูโตไบโอกรีน จำนวน 2 - 4 เม็ด
วิธีการใช้ : รองก้นหลุมตามอัตราการใช้ที่แนะนำ และใส่บำรุงต้นประจำทุก 2 - 3 เดือน โดยฝังบริเวณรอบทรงพุ่ม ความลึก 5 -10 ซม. ความลึกขึ้นอยู่กับขนาดกระถางปลูก 

สำหรับปลูกลงดิน
อัตราการใช้

• หลุมปลูกขนาด 10 x 10 x 10 cm ใส่พลูโตไบโอกรีน จำนวน 1 - 2 เม็ด
• หลุมปลูกขนาด 30 x 30 x 30 cm ใส่พลูโตไบโอกรีน จำนวน 3 - 4 เม็ด
วิธีการใช้ : รองก้นหลุมตามอัตราการใช้ที่แนะนำ และใส่บำรุงต้นประจำทุก 2 - 3 เดือน โดยฝังบริเวณรอบทรงพุ่ม ความลึก 10 - 15 ซม.

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 10 กรัม x 20 เม็ด

พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน

360.00 บาท

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม x 200 เม็ด

พลูโตไบโอกรีน สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด ที่ผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน

800.00 บาท

Home Use - S2

เอเอโปรซอย 500 กรัม 1 ซอง, สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ไนโตร 1000 ซีซี 1 ขวด, สารสกัด ทีเคโอ 500 ซีซี 1 ขวด

890.00 บาท

1,000.00 บาท

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 0.5 กรัม

สารปรับปรุงดินที่ผ่านขบวนการหมักด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน

120.00 บาท

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล