Th En
0

สาระน่ารู้

27 February 2019

อุณหภูมิน้ำต่อปริมาณการกินอาหารของกุ้งขาว


อุณหภูมิของน้ำมีผลต่อการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม อุณหภูมิที่เหมาะสมในการกินอาหารและการเจริญเติบโตคือ 27-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ลดต่ำลงจะมีผลทำให้กุ้งกินอาหารลดลง 
จากการวิจัยพบว่าที่อุณหภูมิน้ำ 24-26 องศาเซลเซียส กุ้งจะใช้เวลาในการกินอาหาร ย่อยอาหาร และขับถ่ายของเสียออกจากตัวจนลำไส้ว่างใช้เวลานาน 210-240 นาที

  ดังนั้น ควรให้ระยะเวลาในการให้อาหารระหว่างมื้อไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง และควรจะลดอาหารอย่างน้อย 60% ที่ 24 องศาเซลเซียส และ 40% ที่ 26 องศาเซลเซียส

                     

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล