Th En
0

สาระน่ารู้

21 February 2019

ป้องกันแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร


โปรไบโอติก ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ✔️
ป้องกันแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร

- สร้างอาหารแพลงก์ตอน
- ย่อยอินทรีย์ในน้ำ
- ผสมอาหารเมื่อกุ้งป่วย
- รักษาคุณภาพน้ำ
- อัตรารอดสูง

การเลี้ยงกุ้งขาว โดยใช้จุลินทรีย์ เป็นแนวทางการเลี้ยงอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ลูกกุ้งตามธรรมชาติจะจับแพลงก์ตอนสัตว์ที่อยู่ในน้ำกินเป็นอาหาร ทำให้กุ้งนั้นแข็งแรง

                    

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล