Th En
0

สาระน่ารู้

21 June 2018

Mr. Andy Ngo From Malaysia reveal his experienced of using White Crane Products


ฟังจากปากลูกค้า ใช้จริง เห็นผลจริง 
กับผลิตภัณฑ์ "White Crane" 
......................................................................
ลูกค้าเลือกไว้วางใจผลิตภัณฑ์ "ไว้ท์เครน วี.88" ดูแลรักษาคุณภาพน้ำ พื้นบ่อ และสุขภาพกุ้ง พร้อมแชร์ประสบการณ์การ การใช้ผลิตภัณฑ์ของ White Crane ไม่ว่าจะเป็น BioTime, BioChip, BioAqua, and Miracle Lime. ยาวนานมากกว่า 20 ปี เลี้ยงกุ้งด้วยจุลินทรีย์อย่างไรให้ประสบผสำเร็จ ไปดูกันเลย ครับ ....

https://www.facebook.com/vongchpat.whitecrane/videos/386289721871808/?t=9