Th En
0

สาระน่ารู้

14 September 2017

วิธีการกักโรคปลา


การกักโรคปลา
 
การเลี้ยงสวยงามของแต่ละคนมีเหตุผลต่างๆ นาๆออกไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคน เช่น บ้างก็เลี้ยงปลาเพื่อประกวด บ้างก็เลี้ยงเพื่อความสวยงาม บ้างก็เลี้ยงเพื่อธุรกิจค้าขาย จะนำปลามาเลี้ยงด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม แต่หลักการที่ทุกคนซื้อปลามาใหม่คือต้องมีการ “กักโรค”
 
1.ปลาใหม่ถ้าตายใน 3 วันเกิดจากการขนส่งปลา ถ้าปลาตายใน 7 วันแสดงว่าเกิดจากการติดเชื้อโรคมาก่อน และปลาตายหลัง 7 วันนั้น สำคัญมากเกิดจากการไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคก่อนการปล่อย
 
2. ควรนำปลาเก่า 2 ตัวมาเลี้ยงรวมกับปลาใหม่ เพื่อให้ปลาใหม่ได้รับเชื้อจากปลาเก่า และสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา ปลาใหม่อาจติดเชื้อโรคและเกิดอาการป่วย แต่เรามีโอกาสรักษาได้ไม่ยาก
 
3. การกักโรคอาทิตย์สุดท้าย ให้เอาน้ำจากบ่อเลี้ยง มาใส่บ่อกักโรค เพื่อให้ปลาคุ้นเคยกับ pH และแร่ธาตุต่างๆ
 
 
ข้อมูลจาก : คุณชัย  http://www.koi-keeper.net/index.php/topic,5058.0.htm

                      

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล