Th En
0

Home Use - S2

เอเอโปรซอย 500 กรัม 1 ซอง, สารอาหารพืช ไนโตร 1000 ซีซี 1 ขวด, สารสกัด ทีเคโอ 500 ซีซี 1 ขวด

เอเอโปรซอย 500 กรัม 1 ซอง +ไนโตร 1000 ซีซี 1 ขวด + ทีเคโอ 500 ซีซี 1 ขวด

฿1,000.00

฿890.00

เอเอโปรซอย 500 กรัม 1 ซอง
สารอาหารพืช ไนโตร 1000 ซีซี 1 ขวด
สารสกัด ทีเคโอ 500 ซีซี 1 ขวด


เหมาะสำหรับ : ผลไม้ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และรองก้นหลุมก่อนปลูก

คุณสมบัติ : สารปรับปรุงดินชีวภาพ ส่งเสริมการฟื้นตัวของต้นไม้หลังปลูก ช่วยเสริมการแตกรากใหม่ของต้นไม้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของดิน อุ้มน้ำในดินบริเวณหลุมปลูก ปรับค่าพีเฮชในดินให้เหมาะกับการเพาะปลูก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี
ข้อควรแนะนำ :
• ควรใส่เม็ดพลูโตไบโอกรีน กรณีที่มีการรดน้ำหรือขณะที่ดินมีความชื้นอยู่ ใส่และกลบหน้าดิน
• ควรเก็บ ในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกน้ำ ความร้อน แสงแดด และฝน
• ไม่ควรใช้ร่วมกับ สารกำจัดวัชพืช ศัตรูพืช และยาฆ่าเชื้อราทุกชนิดที่ใช้กับดิน

พลูโต คือ สารปรับปรุงดิน อาหารเสริมพืชชีวภาพ เร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น ที่ผ่านขบวนการหมัก ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้พืชแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานโรค รวมทั้งเพิ่มผลผลิตอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสั้น

วิธีใช้ : 
สำหรับปลูกในกระถาง
อัตราการใช้

• กระถางขนาด 2 - 6 นิ้ว ใส่พลูโตไบโอกรีน จำนวน 1 - 2 เม็ด
• กระถางขนาด 8 - 12 นิ้ว ใส่พลูโตไบโอกรีน จำนวน 1 - 3 เม็ด
• กระถางขนาด 15 นิ้วขึ้นไป ใส่พลูโตไบโอกรีน จำนวน 2 - 4 เม็ด
วิธีการใช้ : รองก้นหลุมตามอัตราการใช้ที่แนะนำ และใส่บำรุงต้นประจำทุก 2 - 3 เดือน โดยฝังบริเวณรอบทรงพุ่ม ความลึก 5 -10 ซม. ความลึกขึ้นอยู่กับขนาดกระถางปลูก 

สำหรับปลูกลงดิน
อัตราการใช้

• หลุมปลูกขนาด 10 x 10 x 10 cm ใส่พลูโตไบโอกรีน จำนวน 1 - 2 เม็ด
• หลุมปลูกขนาด 30 x 30 x 30 cm ใส่พลูโตไบโอกรีน จำนวน 3 - 4 เม็ด
วิธีการใช้ : รองก้นหลุมตามอัตราการใช้ที่แนะนำ และใส่บำรุงต้นประจำทุก 2 - 3 เดือน โดยฝังบริเวณรอบทรงพุ่ม ความลึก 10 - 15 ซม.

สารสกัด ทีเคโอ 10 ลิตร

3,500.00 บาท

3,650.00 บาท

ดินนุ่มฟู เซต C1

พลูโต ไบโอกรีน ขนาด 2.5 กรัม 200 เม็ด 4 ซอง, แถมฟรี ดินฟุ 40 กรัม 5 ซอง

2,990.00 บาท

สารอาหารพืช ไนโตร

200.00 - 300.00 บาท

สารสกัด ทีเคโอ

300.00 - 500.00 บาท

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล