สัตว์น้ำเศรษฐกิจ

ปลาเศรษฐกิจ
ไบโอชิป

จุลินทรีย์กำจัดของเสียที่พื้นบ่อ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และเตรียมบ่อ

- กำจัดของเสียที่พื้นบ่อ
- กำจัดเลนที่มีสีดำ และกลิ่นเหม็น
- แก้ปัญหาน้ำเขียว
- แก้ปัญหาน้ำหนืดเหนียว ลดสีน้ำ
 
วิธีใช้ : สำหรับบ่อกุ้ง
1. สำหรับทำความสะอาดพื้นบ่อก่อนลงลูกกุ้ง ให้เติมน้ำ 30 ซม.
ใช้ 2 ซองต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ 3 วันติดต่อกัน
2. ระหว่างการเลี้ยง หากน้ำมีสีเขียว ใช้ 2 ซองต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่
เวลา 18.00 นทุกวันจนกว่าสีน้ำจะลดลง
3. ในสภาวะ พีเอช น้ำสูงเกิน 8.3 ใช้ ไบโอชิป 2 ซองต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่
เวลา 18.00 นทุกวันจนกว่า จะเป็นปกติ
4. ระหว่างการเลี้ยง หากกุ้งไม่ลอกคราบ หนวดกุด หางกร่อนเหงือกดำ
ใช้ไบโอชิป 2 ซองต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ เวลา 18.00 น.ปัญหาจะหมดไป

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม

                                                       
 


บริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็คจำกัด 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230