ปลาสวยงาม

หน้าแรก > ปลาสวยงาม > พีเอสไบโอ
พีเอสไบโอ

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

- ย่อยสลายของเสียจากการขับถ่ายของสัตว์น้ำ   
- ลดแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท
- แก้ปัญหาน้ำดำเหม็น
- ลดปริมาณการเกิดตะไคร่น้ำ
- ลดเมือกที่ติดตามขอบบ่อหรือตู้
- ใช้ขนส่งปลา  เพื่อเป็นเกราะป้องกันการติดเชื้อจากบาดแผล และเสียดสีกันระหว่างขนส่ง


วิธีใช้ :
ตู้ใหม่ : ใช้ 1 ซีซี ต่อน้ำ 50 ลิตร ติดต่อกัน 5 วัน หลังจากนั้นใช้ 1 ซีซี
ต่อน้ำ50 ลิตร ทุกๆ 7 วัน
ตู้เก่า : ใช้ 1 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ติดต่อกัน 5 วัน หลังจากนั้นใช้ 1 ซีซี
ต่อน้ำ 50 ลิตร ทุกๆ 7 วัน
สำหรับบรรจุปลา : ใช้ 1 ซีซี ต่อน้ำที่ใช้บรรจุ 1 ลิตร

วิธีเก็บรักษา :  ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง (20-30 ํc) และห่างจากแสงแดด 


ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 100 ซีซี , 500 ซีซี , 1.5 ลิตร , 5 ลิตร

                                               


บริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็คจำกัด 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230