ปลาสวยงาม

ปลากัด / ปลาหมอมาลาวี / ปลาหางนกยูง
เอ.ดี.พี. เบอร์ 1,2,3,4

สำหรับลูกปลา และปลาเล็กทุกชนิด

อาหารชนิดพิเศษโปรตีนสูง
เหมาะสำหรับการเลี้ยงลูกปลาตั้งแต่แรกเกิดจนโต รวมทั้งปลาที่มีขนาดเล็กทุก ชนิด เช่น ปลานีออน ปลาหางนกยูง ปลาเทวดา เป็นต้นคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วย โปรตีนจากเนื้อปลา 55 % สาหร่ายสไปรูลิน่า รวมทั้งเอนไซม์ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาช่วยในการย่อยอาหาร ทำให้ลูกปลา โตเร็ว แข็งแรง สีสวย ป้องกันการเกิดแอมโมเนีย ไม่ทำให้น้ำเสีย และไม่จำเป็น ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย

เอ.ดี.พี. อาหารชนิดเม็ดพิเศษ 4 ขนาด:
เบอร์ 1 ขนาด 150-200 ไมครอน
เบอร์ 2 ขนาด 200-300 ไมครอน
เบอร์ 3 ขนาด 300-500 ไมครอน
เบอร์ 4 ขนาด 500-800 ไมครอน

วิธีใช้ : โรยอาหารบางๆ บนผิวน้ำ วันละ 2-3 ครั้งหรือตามต้องการ
ให้ลูกปลากินหมดภายใน 10 นาที

ขนาดบรรจุ 50 กรัม, 500 กรัม และ 1 กิโลกรัม

                                                    


บริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็คจำกัด 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230