ปลาสวยงาม

ปลาคาร์ฟ
ซีอาร์ # 8

วิตามินเร่งสีเหลือง

- วิตามินเร่งวิตามินเร่งสีเหลือง สำหรับปลาทุกชนิด ให้ดูชัดเจน โดดเด่น
- ปลาแข็งแรง เจริญอาหาร ไม่เป็นหมัน
- ผสมได้ทั้งอาหารสด และอาหารเม็ด
- สีของปลาจะเข้นขึ้นภายใน 7-10 วัน

วิธีใช้:
10 กรัม : 1 ช้อน (1 กรัม)
สำหรับผสมอาหารสด:  ใช้  1-2 ช้อน  ต่ออาหารสด  100 กรัม  เช่น  ลูกไร  ไข่กุ้ง  หนอนแดง ไส้เดือนน้ำ เนื้อกุ้ง  หรือเนื้อปลา
สำหรับผสมอาหาร :  ใช้  3-4 ช้อน  ละลายในน้ำ  20  ซีซี  คลุกอาหารเม็ด  หรืออาหารแห้ง  100 กรัม

100 กรัม , 500 กรัม : 1 ช้อน (5 กรัม)
สำหรับผสมอาหารสด : ใช้ 2-4 ช้อน ต่ออาหารสด 1 กิโลกรัม เช่น ลูกไร ไข่กุ้ง หนอนแดง ไส้เดือนน้ำ เนื้อกุ้ง หรือเนื้อปลา
สำหรับผสมอาหารแห้ง : ใช้ 10-12 ช้อน ละลายในน้ำ 150 ซีซี คลุกอาหารเม็ดหรืออาหารแห้ง 1 กิโลกรัม

วีธีเก็บรักษา :  อาหารใช้ไม่หมด ควรเก็บไว้ในตู้เย็น

ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 10 กรัม , 100 กรัม , 500 กรัม

                                      


บริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็คจำกัด 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230