ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กร และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร
ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน อัตรา วุฒิการศึกษา
1. Assistant to Export Manager กรุงเทพฯ และปริมลฑล 1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. Marketing & Sale Executive กรุงเทพฯ และปริมลฑล 1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร
3. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ กรุงเทพฯ และปริมลฑล 1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร
4. เจ้าหน้าที่แผนกผลิตอาหารเสริม (ด่วน) กรุงเทพฯ และปริมลฑล 3 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร
5. เจ้าหน้าที่ขายอาหารสัตว์น้ำ กรุงเทพฯ และปริมลฑล 1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร
6. IT Support & Web Development กรุงเทพฯ และปริมลฑล 1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัครบริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็คจำกัด 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230