ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กร และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร
ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน อัตรา วุฒิการศึกษา
1. พนักงานประจำหลายตำแหน่ง กรุงเทพฯ และปริมลฑล 2 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัครบริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็คจำกัด 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230