เกี่ยวกับเรา
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ประวัติบริษัท

การพัฒนาบริษัท

  • ประสบการณ์ผู้ส่งออกปลาสวยงาม สถานีพักปลาก่อนส่งออก เพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี2511
  • ก่อตั้ง บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด ปี2531 เป็นโรงงานผลิตอาหาร เวชภัณฑ์ จุลินทรีย์สำหรับปลาสวยงาม และสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จำหน่ายในประเทศไทยและส่งออก
  • พัฒนาวิธีการเลี้ยงกุ้งระบบปิดโดยใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทั้งระบบตลอดการเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี2533 จนเป็นผู้เชี่ยวชาญ เผยแพร่ระบบนี้ให้ผู้เลี้ยงกุ้งทั้งในและต่างประเทศ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากจุลินทรีย์สำหรับสัตว์เลี้ยง แบรนด์ “กรีนเพ็ท” ปี2547 ออกสู่ตลาดไทยและต่างประเทศ

แนวคิดในการทำงาน

คน สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม อาศัยอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเกี่ยวข้องกัน การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีหลักยึดของความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน รักษา ป้องกัน

  • ดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ
  • อาหารที่มีประโยชน์ ป้องกันไม่ให้ป่วยง่าย
  • ไม่ทิ้งของเสียสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

การอยู่กับธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ เรียนรู้จากธรรมชาติ
รักษาสมดุลธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะให้สิ่งดีดีกลับมา
ส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น อย่างยั่งยืน


บริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็คจำกัด 24 ซอยประเสริฐมนูกิจ7 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230